Özdeğerlerimiz

1- HERKESİ KUCAKLAYABİLMEK

Tanrı herkesi sevdiği için biz de yaş, cinsiyet, milliyet, medeni hal ve mali duruma dayanan bir ayrım yapmadan herkesi
– Farklı ve çok kültürlü bir topluluk olması
– Karşılıklı bir sevgi ve saygı esasına dayanarak bu yolla Tanrı’nın sevgisini göstermek üzere
– İnsanı Tanrı’yla ve birbirleriyle barışmaları için hararetle davet ediyoruz.

2- TANRI İLE TANIŞMAK SURETİYLE SAĞLANAN ZİNDELİK

– İbadetle

– Tanrı’nın bize bir şeyler söylemesini beklemekle

– Tüm armağanları vasıtasıyla Kutsal Ruh’un işlemesini arzulamakla Kutsal Ruh’a işleyebilme fırsatı tanımakla

– İç dünyamızda ve bedensel rahatsızlıklarımızda şifa alan insanlar olarak bu yollarla insanlara yardım edebilmeyi ve onların yaşayan

– Tanrı ile temasa geçmelerine yardımcı olabilmeyi amaçlıyoruz.

3- TANRI KELAMI VASITASIYLA İNSANLARA TESİR ETMEK

Kelamın/Tanrı Sözü’nün imanımızın temeli ve kurtuluş için Tanrı’nın gücü olduğunun bilincinde olan kişiler sıfatıyla şu hususlara hayati derecede önem veriyoruz:

– Genel kurul – Çocuklara yönelik programlar

– Daha küçük grplar – Ruhsal destek, teselli ve danışma programları

– Bire bir toplantılar – Müjdeleme (İncil’deki İyi haberin duyulması için çalışmak)

4- TANRI’YA VE İNSANA HİZMET ETMESİ İÇİN HALKI TEŞVİK ETMEK

Herkesin armağanları ve yetenekleri vardır ve bunların kullanılması gerekir (1. Petrus 4:11). Tek tek her imanlıyı şu yolları kullanarak hizmete teşvik etmek ve onlara fırsat tanımak istiyoruz:

– Toplantılarda

– Dua hizmetlerinde

– İmanlı olmayanlara ulaşmada

– Konukseverlikte

5- BİRLİK VE KARŞILIKLI YARAR AMACIYLA DİĞER TOPLULUKLARLA TEMASA GEÇMEK

Rabbin En Son Buyruğunu yerine getirmeyi amaçladığı için bu birlik önemlidir. Birbirimizden karşılıklı olarak almanın ve vermenin bir gereksinim olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle kendimizi
– Türk Protestan Kiliseler Birliği ile (TeK)
– Aynı düşünceyi paylaşan diğer
o gruplarla
o Kurumlarla
o Kiliselerle birlikte hareket etmeye adıyoruz.

6- KAYNAKLARIMIZ

Kaynalarımız ve dualarımızla daha geniş bir imanlılar topluluğunu bereketlemek diğer kilise ve imanlı topluluklardan kaynaklanan ancak Tanrı’nın işleri olan hususları yardımlaşmayla, bereketleyerek ve desteklemek yollarıyla onlarla birlik içinde olma arzusunu paylaşıyoruz.
Bunu:
– Dua ile
– Mali yollarla
– Seminerler ve özel toplantı fırsatları yaratarak
– Kilisemizin binasını kullanarak yapmayı amaçlıyoruz.